Algemene voorwaarden 2019

Inleiding

In dit document vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de site www.italiaansonline.nl en haar activiteiten. Datum laatste wijziging: 5 januari 2019.

Cookiewetverklaring

Zie volledige privacyverklaring.

Deze website en aangesloten websites op dezelfde adres gebruiken cookies voor:

Het opslaan van voorkeuren, zoals de taalvoorkeuren
Het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven;
Het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan om ervoor te zorgen dat inloggegevens niet elke keer opnieuw moeten worden ingevoerd;
Het mogelijk maken op onze website een reactie te geven op bepaalde artikelen.
Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten (webstatistieken)
zoals het aantal unieke bezoekers, tijdsduur van het bezoek, pagina’s di gekeken werden;
Advertenties: als er advertenties worden getoond (op dit moment niet) zijn cookies nodig om er gerichte advertenties te tonen
Social-media: cookies om de inhoud van onze website te delen via social media, om te reageren, communiceren en het delen van content via Facebook, YouTube, Hyves, Twitter of andere sociale media.

Tip over cookies: uw browserinstellingen

Indien je helemaal niet wilt dat websites bij jou cookies plaatsen, dan kan je jouw browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kun je in je browser de ‘do not track’ functionaliteit activeren of cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet aanpassen. Wees je ervan bewust dat als je daarvoor kiest, zal je vele website niet kunnen bezoeken.

We raden je aan deze webpagina te blijven raadplegen voor de laatste versie, om te kijken of je je toestemming wilt herzien.

Voorwaarden van deelname aan taallessen
Inschrijving

Inschrijven voor cursussen gaat bij voorkeur via email (info@italiaansonline.nl). Inschrijven is geheel vrijblijvend.
Uw gegevens worden wel tijdelijk bewaard, zie volledige privacyverklaring.

Begrippen

Proefles of open les: het is een gratis les die u kunt bijwonen om het sfeer van de lessen te proeven, om de lerares en medecursisten te leren kennen.

Studiemateriaal: lesboeken die bij een cursus gebruikt worden.

Voorwaarden voor de lessen Italiaans

A. Inschrijving

1. Inschrijven: via email.
Uw gegevens worden wel tijdelijk bewaard, zie volledige privacyverklaring.

2. U kunt kiezen om bij een van de aangeboden cursussen in te schrijven, de prijs en aantal lessen hiervan wordt vooraf aangekondigd. Gemiddeld kost een les ong. 12,50 bij min. 4 cursisten. Bij kleinere groepen zullen de kosten wat hoger zijn. U kunt ook privè lessen aanschaffen of een cursus op eigen tempo. De kosten van privé lessen zijn afhankelijk van uw doelstelling, voorkennis en de duur van de lessen. Bijv. voor absolute beginners, is het raadzaam om min. 8-10 lessen van 45 min af te nemen.

3. De cursussen beginnen op de in het cursusprogramma aangegeven datum, tijd en plaats, in overleg met de ingeschreven deelnemers. Het wordt vooraf een agenda vastgesteld waarop u kunt aangeven op welke lessen u aanwezig kunt zijn. Dit geldt als een reservering en op basis hiervan wordt de lessenrooster vastgesteld.

4. We behouden ons het recht voor een les te annuleren bij onvoldoende belangstelling of onvoldoende deelnemers. Als mogelijk wordt een inhaalles aangeboden op een ander moment.

5. Cursisten kunnen altijd bij elke les instromen, mits aan de niveaueisen wordt voldaan en op voorwaarde dat er nog ruimte is in een groep.

B. Overig en bijzonderheden

1. Na de eerste les bestaat de mogelijkheid om in overleg de docent te switchen van groep, op voorwaarde dat er ruimte is in de groep.

2. Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn en waarvoor al betaald is, worden aan het einde van de cursus ingehaald tijdens 2 reserve data die ingepland zijn. Echter afgesproken lessen kunnen niet worden ingehaald als u niet tijdig (1 dag vooraf) afzegt, of u niet meldt bij de docente dat u ziek bent.

3. Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van de betreffende locatie gelden. Een vakantierooster is in de cursusprogramma aangegeven.

4. Lessen op eigen tempo worden elke keer afgesproken, de cursisten zijn vrij om de tempo van studie te kiezen, wel dienen de lessen binnen een jaar worden afgenomen.

C. Betaling

1. Door de reservering van een of meer aangeboden lessen bent u verplicht om de lessen te betalen. Door de resevering accepteert u ook de algemene voorwaarden van Italiaans Online.

De betaling kunt u overmaken op rekening IBAN: NL56INGB0005797090
t.n.v. Amicitalia en onder vermelding van de CURSUS/DAG/PERIODE (bijv. B2 vrijdag voorjaar)

2. Bij het voortijdig (gemotiveerd) afbreken van de cursus is restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld mogelijk met annuleringskosten van 15 euro.

3. Het lesmateriaal zal in overleg door de docente besteld worden en dient door de cursist zelf te worden betaald, hiervoor geldt geen restitutie. Het aangeschafte lesmateriaal wordt niet retour genomen.

D. Aansprakelijkheid

1. We stellen ons niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen noch voor vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook ontstaan tijdens de van onze uitgaande activiteiten, lessen, workshops of lezingen.

E. Overig

1. Bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van de Algemene Voorwaarden. Verzoeken hiertoe kunnen alleen schriftelijk worden ingediend bij Italiaans Online.

2. Oneens/klachten: eventuele klachten of problemen willen we graag op een amicale manier oplossen. Bent u niet tevreden over iets? Laat het maar gewoon weten!

3. Als cursist van Italiaans Online wordt u desgewenst aangemeld voor een nieuwsbrief over lezingen en activiteiten die voor cursisten interessant kunnen zijn. Mocht u de nieuwsbrief niet op prijs stellen, kunt u ten alle tijden zelfstandig uw gegevens wijzigen of verwijderen, of laten verwijderen/wijzigen. Neem hiervoor contact op met de redactie (info@italiaansonline.nl). Uw gegevens worden tijdelijk bewaard om de nieuwsbrief te sturen, zie hierover de volledige privacyverklaring.

4. U kunt ten alle tijden uw gegevens opvragen en/of definitief laten verwijderen. Neem hiervoor contact met info@italiaansonline.nl.